Skills, digitalisering en robotisering

De voortschrijdende digitalisering verandert de arbeidsmarkt, de manier waarop wij werken en zorgt voor nieuwe taken en beroepen. Deze transitie is niet iets van morgen, maar vindt nu al plaats. Om te kunnen inspelen op deze veranderingen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de verandering en de nieuwe competenties die dit voor beroepen vraagt.

Binnenkort volgt hier meer informatie over projecten en beroepen.