Organisatie Human Capital Agenda

Het programma Human Capital Topsector Water & Maritiem wordt ingevuld via een programmaorganisatie, die bestaat uit vertegenwoordigers uit de ‘gouden driehoek’. De programmastructuur bestaat uit een kernteam onder leiding van voorzitter Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn. & IJssel, een adviesraad en werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. In het programma wordt samengewerkt met een brede groep partners van aanbieders van Human Capital-activiteiten. Deze zijn te terug te vinden bij de activiteiten en programma’s onder de menu’s van Ik leer/studeer, ik werk en ik geef les en de actielijnen van het programma Human Capital.