Onderwijs en innovatie

De actielijn Onderwijs en innovatie stimuleert kwalitatief goed onderwijs en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De innovatieve slagkracht van de sector vraagt een wendbaar en adaptief onderwijssysteem waarin innovaties een plaats krijgen. Cross-overs naar andere (top)sectoren hebben hierbij speciale aandacht.

De actielijn wordt geconcretiseerd in activiteiten rond het thema ‘Leren-werken-innoveren’, Centra/Public Private Partnerships, lectorenplatforms, learning community’s, living labs, Dream Team Water en de jaarlijkse makathon van PWN (meerdaags evenement gericht op innovatie in het waterbeheer).