Leven Lang Leren

De actielijn Leven Lang Leren werkt aan de ontwikkeling van de menselijke factor. Onderwerpen zijn strategische personeelsplanning, mentoring, ‘meester-gezel’ projecten en het thema duurzame inzetbaarheid. Een recente ontwikkeling betreft ‘learning community’s’ waarin leren, innoveren en samenwerken centraal staat.

Andere activiteiten en projecten zijn:

  • Living labs
  • TKI-projecten
  • Hackatons en makathons
  • NL Reset
  • Strategische personeelsplanning
  • Traineeships
  • Mentoring