Leren in ‘learning community’s’

Leven lang leren en ontwikkelen’ is een hoofdonderwerp uit de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren. Om projecten rond ‘leren en werken’ beter te laten aansluiten bij ‘leven lang leren en ontwikkelen’, hebben de topsectoren een inspirerend denkmodel ontwikkeld: learning community’s. Ontwikkelingen in technologie en digitalisering, evenals globalisering en flexibilisering stellen het maatschappelijk en persoonlijk aanpassingsvermogen op de proef. Learning community’s kunnen oplossingen bieden voor de veranderde eisen op de arbeidsmarkt.

learning communiyNWO voert een onderzoeksprogramma uit op het gebied van human capital. In dit programma bestuderen onderzoekers en praktijkprofessionals hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter kan. Hoe kunnen bedrijven doeltreffend omgaan met hun menselijk kapitaal? Welke 21e-eeuwse vaardigheden zijn van belang en hoe kunnen we ze het beste aanleren?

Bent u of wilt u in uw organisatie aan de slag met een proeftuin, fieldlab, digitale leeromgeving of innovatiechallenge op het gebied van technologie en digitalisering? Of doet u ervaring op met andere vormen van leren die passen binnen learning community’s? Via NWO kunt u financiële ondersteuning aanvragen voor uw project. Op 13 maart 2019 vindt op een centrale locatie in Nederland een matchmaking event plaats voor geïnteresseerde organisaties. De deadline voor aanvragen is 7 mei 2019. Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u deelnemen? Stuur dan een email naar humancapital@nwo.nl.