Imago en instroom

De actielijn Imago en Instroom zorgt ervoor dat jongeren en studenten bekend worden met de veelzijdigheid van water, de maritieme wereld en techniek. Een instrument hiervoor is het studiebeurzenprogramma, gericht op talentontwikkeling, educatie en bewustwording over watergerelateerde vraagstukken onder jonge waterprofessionals. Eveneens is binnen deze actielijn aandacht voor zij-instroom en knelpunten door vergrijzing. Binnen het programma wordt samengewerkt met een groot netwerk van organisaties die activiteiten aanbieden op het gebied van waterbewustzijn, watereducatie en imagoversterking. Belangrijk hierbij is samenwerking met het onderwijs.